Dołącz do nas

Food Forum

Autor

diagnosta laboratoryjny, dyrektor ds. nauki i promocji Instytutu Mikroekologii w Poznaniu; jest współautorką książki Dieta w chorobach autoimmunologicznych wydanej przez PZWL; zajmuje się głównie kwestiami związanymi z mikrobiotą jelitową i jej znaczeniem w zdrowiu i chorobie; doktorat przeprowadziła w Klinice Zakażeń Noworodka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu; jej praca doktorska dotyczyła mikrobioty przewodu pokarmowego noworodków oraz czynników na nią wpływających.