Dołącz do nas

Food Forum

Autor

W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej; jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Biosystemów na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; specjalność procesy biotechnologiczne, jakość żywności pod kątem właściwości odżywczych; dietetyk