Dołącz do nas

Food Forum

Kontakt

Wydawnictwo

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13,
60-595 Poznań

 

REDAKCJA:
www.zamow.food-forum.pl
redakcja@food-forum.pl

 

Redaktor Naczelna
Anna Waberska
anna.waberska@forum-media.pl

 

PRENUMERATA
Ewelina Angrot
ewelina.angrot@forum-media.pl

 

MANAGER MARKETINGU I SPRZEDAŻY:
Anna Łabęda
anna.labeda@forum-media.pl

Kierownik Sprzedaży i Marketingu
Mariola Zmitrowicz
mariola.zmitrowicz@forum-media.pl

 

Reklama
Roland Paprzycki
roland.paprzycki@forum-media.pl
tel: 502 237 938

 

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
bok@forum-media.pl
tel. 61 66 55 800

 

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223
REGON: 631046924
Konto:
Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Dyrektor: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN