Dołącz do nas

Food Forum

Autor Czyżyk Adam

Leczenie farmakologiczne otyłości

Jakie są możliwości i ograniczenia farmakoterapii otyłości. Jakie są wskazania do zastosowania leków. Jakich objawów niepożądanych można się spodziewać przy stosowaniu farmaceutyków.

Najnowsze dane szacunkowe wskazują, że w Polsce 25% populacji dorosłych cierpi na otyłość (definiowaną jako wskaźnik masy ciała BMI => 30 kg/m2), a ok. 35% nadwagę [1]. Patologiczna otyłość wiąże się ze skróceniem przewidywanej długości życia o 5–20 lat, a we współczesnym świecie liczba zgonów związanych pośrednio lub bezpośrednio z nadmiarem tkanki tłuszczowej znacznie przewyższa liczbę zgonów związanych z niedożywieniem czy stosowaniem przemocy [2]. Te alarmujące dane wskazują na silną potrzebę opracowania skutecznych interwencji terapeutycznych w otyłości. Współcześnie podstawowym zaleceniem u osób z nadwagą/otyłością pozostaje od wielu lat zmiana trybu życia obejmująca dietę redukcyjną, wzrost aktywności ruchowej oraz techniki behawioralne. Niestety, zarówno dane z praktyki klinicznej, jak i obiektywne badania naukowe wskazują na ograniczoną skuteczno...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 96% treści

  • Wpływ porodu na kształtowanie odporności dziecka oraz budowanie mikroflory jelitowej od pierwszych dni życia

  • Ashwagandha – naturalna moc w leczeniu Hashimoto